Lækagesporing på trykluft-, gas- og vakuumsystemer

Lækagesporing

Lækagesporing

Jeg tilbyder lækagesporing af tryksatte systemer indenfor trykluft-, gas- og vakuum systemer. Jeg benytter den nyeste tekologi på markedet til detektering af lækager, hvilket gør det muligt for mig, at se lækager på op til 50 meters afstand, også selvom der er baggrundsstøj fra produktionsanlæg. Det gør, at jeg ret hurtigt kan spore mig frem til eventuelle lækager på systemet.

Efter gennemgang af systemet, afsluttes der med en rapport om de fundne lækager, hvor billeder af hver lækage fremgår med en beskrivelse, samt et estimat på hvad hver enkelt lækage koster årligt i merudgift til produktion.

Utætheder på f.eks. trykluft, ilt eller gasssytemer kan være forbundet med meget store sikkerheds- og driftsrisici og desunden forøgede omkostninger til produktionen. Derfor bør man have stor fokus på vedligehold af sine systemer.

Udgifter til luftlækager

Trykluft er en rigtig dyr energiform, som bruges i rigtig mange industrier. Trykluftsystemer kræver vedligehold ligesom alt andet maskineri. Ventiler, koblinger mv. vil over tid blive trætte og der vil opstå lækager i det tryksatte system. Lækager på trykluft systemer kan være nogle man kan høre, når der er stille, men det kan også være lækager, der er så små, at de ikke kan høres selvom der er helt stille.

Lækagesporing er noget, som man bør få lavet regelmæssigt, så man kan lokalisere de utætheder der måtte være og dermed højne sikkerheden på systemet og mindske driftsudgifterne.

Trykluftsystemer der ikke regelmæssigt vedligeholdes kan miste 20-30% af den producerede luft alene pga. lækager

Ved at identificere og reparere luftlækagerne i sit system opnår man energibesparelser og dermed også Co2 besparelser.

Lækageeksempel:

Har du et hul på 5mm i diameter i et trykluftssystem med 6 bars tryk, vil du have et energitab på 1,5 m3/min. Omregnet svarer det til en kompressoreffekt på 9,3 kW.

Er anlægget i drift året rundt vil elforbruget til produktion af lækagen blive 82MWh/år, hvilket vil svare til en udgift på ca. 40.000 kr. årligt.

Står I med et nyt anlæg der skal idriftsættes, så laver jeg også verificering af nye anlæg. Læs mere om dette her

Solrød vandværk:

Læs mere om vores projekt hos Solrød vandværk og deres nye blødgøringsanlæg, hvor vi hjalp Krüger med at lede efter lækager på co2 anlægget.