Verificering af trykluft-, gas- og vakuumsystemer

Verificering

Verificering af systemer under tryk

MM Industries tilbyder verificering af systemer under tryk. Dette kan være:

  1. Trykluftsystemer
  2. Gassystemer inkl. usynlige gasarter
  3. Vakuumsystemer
  4. Ventilationssystemer

Står I som bygherre eller entreprenør og ønsker dokumentation på, at jeres nye tryksatte system er tæt inden idriftsættelse af produktion, så kontakt mig.

Jeg tilbyder gennemsyn af jeres system med den nyeste teknologi indenfor ultralydsscanning af systemer under tryk. Ved fund af lækager bliver disse markeret og dokumenteret. Der vil blive lavet en beregning på hvad lækagen vil koster årligt under drift, såfremt den ikke udbedres.

Lækageeksempel:

Har du et hul på 5mm i diameter i et trykluftssystem med 6 bars tryk, vil du har et energitab på 1,5 m3/min. Omregnet svarer det til en kompressoreffekt på 9,3 kW.

Er anlægget i drift året rundt vil elforbruget til produktion af lækagen blive 82MWh/år, hvilket vil svare til en udgift på ca. 40.000 kr. årligt.

Eksisterende anlæg:

Står I med et eksisterende anlæg, der ikke har været serviceret eller kontrolleret i længere tid, så går jeg det gerne igennem. Jeg vil med garanti sige at der er penge at spare. Læs mere om det her

Verificering